Algemene voorwaarden

Uw betrouwbare partner in drukkleding en compressietherapie

Op al onze leveringen zijn de algemene levering en betalingsvoorwaarden van Van Wijngaarden Medical van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 24387021

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op.